Naše služby

Získejte zdarma více informací o možnosti získat podporu. Znalosti podmínek, které umožňují udělení podpory, jsou nezbytné pro její budoucí úspěšné čerpání. Nabízíme Vám bezplatné konzultace, kde Vám pomůžeme najít vhodný podpůrný program. Stačí nás kontaktovat telefonicky či emailem a domluvit si schůzku.

Monitoring podpor

Získejte zdarma více informací o možnosti získat podporu na Váš projekt. Nabízíme Vám konzultace, kde Vám pomůžeme najít vhodný dotační program.

Administrace žádostí

Připravíme registraci projektu do systému žádostí, sestavíme rozpočet a harmonogram realizace projektu. Zpracujeme podrobné finanční a ekonomické analýzy projektu a zkompletujeme povinné přílohy k projektové žádosti.

Studie proveditelnosti

Consulting

Struktura studie proveditelnosti závisí vždy na požadavcích daného dotačního programu. Vypracujeme studii proveditelnosti tak, aby splňovala všechny náležitosti daného programu a byla tak hlavní přílohou žádosti o podporu.

Výběrové řízení

Připravíme registraci projektu do systému žádostí, sestavíme rozpočet a harmonogram realizace projektu. Zpracujeme podrobné finanční a ekonomické analýzy projektu a zkompletujeme povinné přílohy k projektové žádosti.

Monitorovací zprávy

Po realizaci projektu nabízíme vypracování monitorovacích zpráv, jejichž součástí jsou analýzy daných ukazatelů, účetní doklady, dokumentace spojená s výběrovým řízením a ostatní náležitosti.

Povinná publicita

Consulting

K podpoře projektu se váže povinná publicita, kterou kontrolní orgány prověřují. Vybereme Vám vhodné grafické zpracování, provedeme korekturu dle programu a zajistíme dodavatele.